Jouw lichaam, jouw slaap, jouw matras
Het is tijd voor een echt persoonlijk matras

Acties

Actievoorwaarden

 1. De Kussen winactie wordt uitgeschreven door Perzona B.V. gevestigd te Ede. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u de ingevulde MyScan tegoedbon heeft ingeleverd bij de Perzona Dealer en een MyScan meting hebt ondergaan. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 5. De looptijd van de actie is van 23 december 2017 t/m 31 januari 2018.
 6. Na afloop van de actie periode worden er 5 Choice – en 5 Hybrid Pillows ter waarde van € 150,/stuk verloot onder de deelnemers.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 14 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Perzona kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Perzona hiervoor zorg dragen
 14. Medewerkers van Perzona en/of Perzona dealers zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van deze kussen winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Perzona voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Perzona.
 17. Perzona handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Perzona Klantenservice via: 0318-724600 of per e-mail via: info@perzona.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.